De medisch pedicure wordt nu niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering die u naast uw basisverzekering afgesloten moet hebben. De vergoeding voor de pedicure is echter niet bij iedere zorgverzekering hetzelfde. Wat u precies vergoed krijgt van uw behandeling kunt u nalezen in uw verzekeringspolis of kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Voor mensen met diabetes gelden de volgende basisregels naast de regels van uw zorgverzekeraar:

– U moet in behandeling zijn bij een diabetesdeskundige

-Zij doet 1 x per jaar onderzoek waarbij u in een bepaalde classificatie gezet wordt 
(SIMM´s-classificatie 0 t/m 3)

-Deze classificatie moet vermeld worden op de factuur van uw pedicure

Na een behandeling dient de factuur aan de pedicure te worden voldaan. Vervolgens dient u zelf de factuur bij uw zorgverzekeraar in te dienen.